Choose your region
Contact |  România
Menu

Declaratia de mediu a produsului

Declarația de mediu a produsului și Evaluarea ciclului de viața

Pipelife, ca membru activ al Asociației Europene de Tubulatura si Fitinguri din Materiale Plastice (TEPPFA), dorește să ridice nivelul informațional cu privire la valoarea pe care sistemele de tuburi plastice le ofera pentru a oferi un viitor durabil. În cadrul TEPPFA am comandat Institutului Flamand pentru Cercetare Tehnologica (VITO) efectuarea unei cercetări independente de măsurare a efectului ecologic pentru sistemele noastre de tuburi plastice, la baza căreia se regăseste evaluarea ciclului de viață. Rezultatele au fost confirmate de Denkstatt, o companie Austriacă de consultanță pe temele dezvoltării durabile.

Evaluarea ciclului de viață (LCA) oferă cea mai recunoscută metodă de cuantificare a impactului asupra mediului ale produselor, proceselor și / sau sistemelor. Aceasta evidențiază efectele asupra mediului al unui anumit produs pe parcursul întregului ciclu de viață al acestuia, inclusiv extragerea materiilor prime, fabricarea materialelor și produselor, construcțiile, utilizarea și sfârșitul ciclului de viață.

Declarația de mediu pentru produs (EPD) oferă o modalitate standard de comunicare a rezultatelor obținute de la o astfel de evaluare a ciclului de viață și permite utilizatorului să evalueze impactul asupra mediului al unui sistem de țevi și efectuarea de comparații cu produse alternative la nivel de sistem.

Un scop important a fost de a asigurara transparența cu privire la efectul sistemelor de tuburi plastice asupra mediului nostru înconjurător. EPD sunt bazate pe standardul ISO privind declarațiile ecologice de tip III (ISO 14025), norma europeană EN 15804 (Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcție – Declarații de mediu pentru produse – Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții) și EN 15942 (format de comunicare). LCA-urile care stau la baza respectă principiile standardelor ISO 14040 și 14044

Informațiile referitoare la sistemele plastice sunt oferite de societățile – membre ale TEPPFA. Informațiile referitoare la materialele alternative nepolimerice (fontă ductilă, beton, cupru) se bazează pe informații de acces public. Toate informațiile sunt prezentate pe bază anuală.

 

Pentru mai multe informatii vă rugăm să apăsați pe acest link